پراید فقط پنج هزار تومان

حذف ۴ صفر از پول ملی

 

@mrtarkhiscom 

@mrtarkhiscom 

@mrtarkhiscom 

@mrtarkhiscom

براساس مصوبه امروز هئیت دولت چهار صفر از پول ملی کشور حذف شد.

اطلاعات دقیق تر قرار است از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شود.

 

#پول #پول_ملی #دولت #ریال