مقصد صادرات کالاهای ایرانی

۱۰ شریک اول تجاری ایران در فصل بهار

 

@mrtarkhiscom 

@mrtarkhiscom 

@mrtarkhiscom 

@mrtarkhiscom 

بررسی آمار روزانه گمرک نشان می‌دهد که ۵ مبدا عمده صادراتی ایران در فصل بهار کشورهای #عراق، #چین، #امارات، #افغانستان و #ترکیه و ۵ مبدا عمده وارداتی نیز چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده اند.