آموزش رایگان گام به گام ترخیص کالا از گمرک

کتاب آموزش رایگان گام به گام ترخیص کالا   واردات، صادرات، ترخیص کالا سه نوع فعالیت اصلی گمرکی که شاید در زندگی افراد جامعه به صورت مستقیم قابل لمس نباشد ولی به صورت غیر مستقیم بر روی زندگی همه افراد یک جامعه تاثیرگذار است . اگر شما جزو صاحبان کالا هستید که می خواهید کالای خود را صادر کنید و یا کالای مورد نظر خود را وارد کنید باید به …
ادامه مطلب