پدر صنعت کامیونسازی درگذشت

اصغر قندچی (زاده ۱۳۰۷، تهران- درگذشته ۷ مرداد ۱۳۹۸)    @mrtarkhiscom  @mrtarkhiscom  @mrtarkhiscom  @mrtarkhiscom  کارآفرین ایرانی و پدر صنعت کامیون سازی و مؤسس اولین و بزرگترین کارخانه تریلر و کامیون ساخت ایران بدون مونتاژ خارجی به نام #ایران_کاوه (سایپا دیزل) است. او از بنیانگذاران صنعت تولید خودروهای تجاری در ایران محسوب می‌شود. در دوران پس از جنگ، در شرایطی که تمام اختیاراتش را در شرکت خود (ایران کاوه سابق و …
ادامه مطلب